Terrein

 • Het trialoefenterrein gelegen aan de Fonteinestraat 19 te Lichtervelde (west-Vlaanderen) kan enkel gebruikt worden door leden van T.s.c.L. vzw die in het bezit zijn van een geldige oefenlidkaart (jaarlijks te vernieuwen). Een oefenlidkaart (ook geldig als lidkaart) dient vooraf aangevraagd te worden bij de club. De kostprijs ervan bedraagt 30 euro voor een motortrialist en is geldig van 1 januari tot 31 december.
  terrein
 • Het oefenterrein is slechts toegankelijk voor trialmotorfietsen en trialfietsen. Er geldt een volledig verbod voor alle andere motorvoertuigen zoals crossmotoren, quads, enduro’s, enz…
 • Trialmotoren dienen te voldoen aan de geldende geluidsnormen. Indien de uitlaat stuk gaat dient er onmiddellijk gestopt te worden met rijden. Op het trialterrein mag niet aan de motoren gewerkt worden zonder een milieumat te gebruiken.
 • Er kan iedere dag getraind worden uitgezonderd de zondagnamiddag. Op feestdagen en brugdagen kan er getraind worden. De club kan enkele uitzonderingen per jaar toestaan, bv. voor het inrichten van een oefentrial of wedstrijd.
 • Het terrein is vlot bereikbaar via afrit 9 (Lichtervelde) langs de E403. Parkeren kan op de openbare weg (Fonteinestraat) die langs het terrein loopt. Het is verboden om met de trialmotoren langs de openbare weg te rijden om de openbare orde en veiligheid niet te verstoren, eveneens de banden schoonrijden op de weg kan niet toegelaten worden.
 • Het oefenplein is enkel te betreden via een toegangspoortje naast de vangrail t.h.v. de Fonteinestraat die naast het terrein loopt, verder is het terrein afgebakend met draad. Binnen de afsluitingen kan er vrij geoefend worden. Wij kunnen niet toestaan dat er buiten de omheining gereden wordt op de landerijen en op de verhoogde bermen van de openbare weg. Hierop zal streng toegekeken worden. Gelieve deze regels te respecteren zodat wij geen klachten krijgen die het sluiten van het terrein kan veroorzaken. Het oefenterrein ligt er ten bate van de trialrijders, onthoud goed dat dit heden ten dage niet meer evident is.
 • Een training door een trialpilo(o)t(en) dient altijd vooraf kenbaar gemaakt worden aan de club (T.s.c.L.), vrij komen oefenen zonder voorafgaande melding van de namen van de piloten wordt niet toegestaan. T.s.c.L. doet er alles aan om “wildrijders” van het terrein te houden. Slechts indien wij alles zoveel mogelijk onder controle houden kan dit er toe leiden dat wij het oefenpleintje in stand kunnen houden. De melding kan gebeuren op het nummer 0476/211653 of via mail naar geert.carpentier@belgacom.net , zie pagina contact op de site.
 • Indien er geen trainingsaanvragen zijn voor een bepaalde datum, dan zal het terrein afgesloten blijven.
 • De terreineigenaar en T.s.c.L. hebben het recht om de oefenlidkaarten te controleren van de aanwezige piloten.
 • Bij het vaststellen van onregelmatigheden kan T.s.c.L. een oefenlidkaart van een trialpiloot intrekken of voor onbepaalde tijd het oefenterrein afsluiten.
 • Het trialterrein ligt vlak naast de E403. Kinderen onder de 16 jaar kunnen enkel onder begeleiding van de ouder(s) of voogd het terrein betreden omwille van veiligheidsredenen. Gelieve er op toe te zien dat de kinderen zich niet buiten de omheining begeven en dit zeker niet langs de autosnelweg.
 • Trainen (trialrijden) is op eigen risico. Eventuele letsels kunnen niet verhaald worden tegenover de club. De club is wel als vzw verzekerd tegenover derden voor eventuele veroorzaakte schade, maar niet voor persoonlijke sportongevallen. We raden de piloten aan om een persoonlijke verzekering voor sportongevallen aan te gaan.
 • Wij vragen vriendelijk om respect te hebben voor de aangeboden infrastructuur en de openbare orde niet in het gedrang te brengen zodat wij als trialpiloten kunnen aantonen dat wij de “gentlemen” zijn onder de motorrijders. Gelieve ook vastgestelde onregelmatigheden te melden aan de clubverantwoordelijken. Indien u zich niet akkoord kan verklaren met dit reglement, gelieve u dan niet aan te bieden voor het verkrijgen van een oefenlidkaart. Wij verontschuldigen ons voor de strenge aanpak maar slechts op deze manier kunnen wij een permanent trialoefenterrein aanbieden die de trialsport leefbaar kan houden in Vlaanderen. Wij rekenen op uw begrip.

Veel trialgenot.
Bekijk de printversie van het terrein reglement in pdf-formaat: Terrein reglement TscL