2021

TscL wenst iedereen een voorspoedig en corona-vrij 2021.
Wij starten na nieuwjaar met het vernieuwen van de draadafsluiting langs het terrein aan de kant van de snelweg.
Weldra worden we ook officieel lid van Motorsport Vlaanderen.
Lidgeld: De kostprijs voor de lidkaart is al 10 jaar ongewijzigd gebleven. Om de stijgende kosten voor de uitbating van het oefenterrein en het runnen van de vzw te blijven dragen, zien we ons genoodzaakt om de prijs vast te leggen op €30 per jaar. Wij danken jullie alvast voor jullie steun en wensen jullie veel trialgenot.