Club

T.s.c.L. is ontstaan uit nood aan geschikte terreinen waarop trialsport kan beoefend worden. Een lap grond vinden voor de motorsport is tegenwoordig niet zo eenvoudig. Trialsport is bijna niet gekend onder de bevolking, dit maakt het nog moeilijker. Trial is echter een behendigheidssport waarvoor niet zoveel plaats nodig is om te oefenen omdat er geen snelheid moet ontwikkeld worden.

tscl-logo

Trialmotoren zijn ook ontworpen om ermee op de openbare weg te rijden waardoor deze voldoen aan de uitlaat (lawaai) normen. Doordat trialmotoren niet zo milieubelastend zijn moest het mogelijk zijn om een geschikt oefenterrein te vinden. Na veel zoekwerk werd een geschikt terrein gevonden te Lichtervelde langs de E403. Het stuk grond is gelegen in een dal vlak naast de autostrade waardoor het van op de plattelandswegen bijna niet opvalt, ideaal om het landschapsuitzicht niet te breken en het lawaai van de snelweg te laten overheersen. De bedoeling is om aan de trialisten een oefenterrein aan te bieden waarop volwaardig kan getraind worden en waarvan alles legaal geregeld is. Daarom werd het gemeentebestuur van Lichtervelde gecontacteerd. De sportschepen, Els Kindt, werd aangesproken om ons op het rechte pad te helpen. Het resultaat was dat wij een sportclub zouden oprichten onder vorm van een vzw, dat wij een overeenkomst met de eigenaar van het terrein zouden afsluiten en vervolgens een milieuvergunning “Vlarem klasse 2” zouden aanvragen. Een half jaar verder, eind maart 2010, waren wij zover dat alle doelstellingen vervuld waren zodat het oefenterrein voor de trialsport een feit is. Omdat de jeugd de toekomst is voor de trialsport hebben wij ook gedacht aan de fietstrialisten. Fietstrial is de basis van de trialsport. Door op jeugdige leeftijd reeds aan fietstrial te doen is de stap naar motortrial veel kleiner, de basistechnieken komen sterk overeen. Op jonge leeftijd wordt het evenwichtsgevoel uitermate goed getraind. Fietstrial zorgt voor een degelijke lichaamsconditie wat belangrijk is voor de hedendaagse jeugd. Daarom is er op het oefenterrein ook plaats en hindernissen voorzien om de jeugd met hun trialfietsen aan hun trekken te laten komen. fietstrial

Onder het waakzaam oog van de ouders kunnen de fietstrialisten zich naar harte lust uitleven op een speelse manier.
Op de pagina Terrein staan de gebruiksvoorwaarden van het oefenterrein.